Kubbende leerkrachten

Kubbende leerkrachten

De leerkrachten sloten de allerlaatste schooldag af met een spelletje kubben in de blakende zon. Tot in september!