Inschrijven

Elke geïnteresseerde leerling en zijn/haar ouders kan dagelijks op school terecht voor inlichtingen en inschrijving. Men kan tijdens de schooluren terecht bij een secretariaatsmedewerkster. U contacteert ons best vooraf zodat we een concrete afspraak kunnen maken en de nodige tijd reserveren voor een gesprek en de inschrijving. Dit kan via een mailbericht naar info@svm-lanaken.be of via telefoon op 089/714647.

INSCHRIJVINGEN
Wanneer u langskomt voor een definitieve inschrijving brengt u alvast volgende documenten mee:
SIS-kaart, ID-kaart, rapport/attest/getuigschriften (indien al beschikbaar), BaSo-fiche (indien al beschikbaar) en CLB-advies (indien beschikbaar).

Bij inschrijving ontvangt u van ons de nodige infodocumenten over de schoolwerking en het door uw kind gekozen studiegebied. Iedere leerling die definitief inschrijft ontvangt tevens een USB-stick met daarop algemene informatie betreffende de school, een lessentabel, een kostenlijst per klas/richting(schatting op basis van voorgaand jaar), algemene uitleg betreffende ons pedagogisch project en actielijst voor zorgleerlingen.

Infodag (met kans tot inschrijven)
Vrijdag 2 maart 2018 van 17.00 tot 20.00 uur
 
Inschrijfavond
Vrijdag 8 juni 2018 van 17.00 tot 20.00 uur
 
Inschrijvingen tijdens de zomervakantie 2018
2 juli 2018 tot en met 6 juli 2018 van 10.00 tot 15.00 uur
Vanaf 20 augustus 2017 van 10.00 tot 15.00 uur
(Woensdagen tot 12.30 uur)